برپایی اردوی سپیدان ( چله گاه )ویژه خواهران

 

اردوی سپیدان (چله گاه ) ویژه خواهران با همکاری مشترک مدیریت فرهنگی و بسیج دانشجویی با برنامه هایی اعم از بازدید از مکانهای تفریحی و برگزاری مسابقه دارت که به نفر برتر جایزه نفیس اهداء گردید .